You are here: Home> Contact

Jiangsu Changle Fiber Technology Co., Ltd.

Tel: 86-512-53812666
Fax: 86-512-53816558 E-mail: challen@lolpats.com
Address: Taicang Economic Development Zone, Taicang City, Jiangsu, China (Turn bus 205 from Taicang City to Dongyingqiao Station, turn right 50 kilometers and turn right for 1 kilometers)


On-line map